Adziogol Lighthouse


Adziogol Lighthouse,
Kherson Oblast, Ukraine
Vladimir Shukhov, 1911